Dinsdag 26 en woensdag 27 juli jl. zijn er meer dan 200 zomerpretpakketten uitgereikt wat tot evenveel blijde gezichten heeft geleid. Ook dit jaar dus weer een groot succes, georganiseerd door jongerencentrum Mainframe Goirle, Stichting Leergeld Goirle en Riel en gemeente Goirle.

We stellen het ook erg op prijs dat de plaatselijke middenstand weer een steentje heeft bijgedragen om het mogelijk te maken; onze hartelijke dank daarvoor.