Aanmelden

Stichting Leergeld Goirle en Riel werkt met een vaste procedure om uw aanmelding te behandelen. Hierin vervullen de intermediairs een centrale rol. De totale doorlooptijd vanaf aanmelding tot bevestiging duurt hooguit 3 weken. Deze 3 weken hebben wij nodig om uw situatie te beoordelen. Hiervoor doorlopen we de volgende stappen:

  • U meldt aan via de website, telefonisch, schriftelijk of via een wettelijk vertegenwoordiger. Deze aanmelding komt binnen bij Stichting Leergeld Goirle en Riel.
  • Uw aanmelding wordt bekeken door een intermediair. Hij of zij maakt een afspraak voor een huisbezoek.
  • De intermediair vult samen met u een intakeformulier in.

  • Indien nodig verwijst de intermediair door naar voorliggende voorzieningen.

  • De intermediair adviseert en rapporteert aan de coördinator. Deze beslist of de aanmelder al dan niet cliënt wordt van Stichting Leergeld Goirle en Riel.

  • De aanmelder wordt door zijn intermediair op de hoogte gesteld van de beslissing.

  • Als de aanmelder is geaccepteerd als cliënt, wordt samen met de intermediair de aanvraag voor de gewenste activiteit in gang gezet.

  • De toegekende bedragen worden rechtstreeks aan de school, de vereniging/club of leverancier overgemaakt.

Heeft een cliënt eenmaal een intermediair, dan kan voor vervolgaanvragen direct met die intermediair contact worden gezocht.

Aanmelden

Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden zodat onze intermediairs deze aanmelding kunnen beoordelen. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Meld u hier aan

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag? Twijfel niet om contact met ons op te nemen door het formulier op de contactpagina in te vullen. Het is ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen via het nummer +31 6 14 11 34 96.

Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan.

Deze wet regelt dat kinderen niet meer uitgesloten mogen worden van activiteiten die door de school worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld excursies, reizen, extra lesaanbod etc.

Dit betekent dat wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt of niet kunt betalen uw kind gewoon mee mag doen.
Dit geldt voor kinderen op de basis- en middelbare school. De school van uw kind hoort u hierover te informeren. Dit kan bijvoorbeeld via de schoolgids.

Er zijn scholen die zeggen dat ze door deze nieuwe wet in de financiële problemen komen. Volgens de Nederlandse overheid hebben de scholen echter voldoende geld voor deze activiteiten. Scholen willen heel graag dat ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Het kan zijn dat u van de school een herinnering of zelfs een incasso krijgt met de vraag alsnog te betalen. Het is belangrijk om te weten dat u dit dus niet hoeft te doen. Ook als u niet betaalt mag uw kind gewoon meedoen.

In eerdere schooljaren konden ouders/verzorger via Leergeld (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage vergoed krijgen. Omdat kinderen door de nieuwe wet aan door school georganiseerde activiteiten mee mogen doen, ook als u niet betaalt, is het niet meer nodig dat Leergeld de vrijwillige ouderbijdrage aan de school betaalt.

Er kunnen bijzondere situaties zijn waarbij het goed is om met Leergeld te overleggen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft hierover. Dat kan via de contactpagina.

Wilt u meer weten? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brochure uitgebracht over dit onderwerp. U kunt deze HIER downloaden.