Organisatie

De organisatie van Stichting Leergeld Goirle en Riel werkt volledig met vrijwilligers. Onze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze stichting. De stichting heeft geen personen op de loonlijst.

De interne organisatie van Stichting Leergeld Goirle en Riel:

Bestuur:

 • Nic Heijlands, voorzitter

 • Cees Sauer, penningmeester

 • Gerry Rotteveel, secretaris

 • Joke van Ooijen, sponsoring en pr.

 • Mieke Mes pr en hr

Coördinatoren:

 • Thea Sibma

 • Henk Bax

Intermediairs:

 • Wim Slotboom

 • Hans Goosen

 • Ine van der Voort

 • Jannine van Erve

 • Niek Hendriks

 • Lia Nelis

 • Irene Lambour

 • Jan Smits

 • Janny Coolen

 • Ineke Mol

 • Bert Kersten

Organisaties waar we mee samenwerken:

Leergeld wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, want

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN

Meld u zich hier online aan