Stichting Leergeld Goirle en Riel sluit jubileumjaar af met een reünie.

 

Op donderdag 26 oktober vond er in het CC Jan van Besouw een reünie plaats met alle vrijwilligers die de afgelopen 25 jaar actief waren en nog actief zijn  bij Stichting Leergeld Goirle en Riel. Omringd door de expositie van alle kunstwerken, gemaakt door alle groepen 6 van de basisscholen, werd het een mooi weerzien voor velen.

 

De voorzitter sprak een dankwoord uit aan allen die de afgelopen 25 jaar hun inzet hebben getoond om de noden van de gezinnen met name de kinderen te ledigen. Hij legde daarbij de nadruk op het feit dat we gezamenlijk, met succes,  gezorgd hebben voor de continuïteit van de stichting. Het jubileumjaar stond vooral in het teken om Leergeld nog zichtbaarder en vindbaarder te maken voor de gezinnen die het nodig hebben.

 

Onder het genot van een hapje en een drankje werden er vele herinneringen opgehaald en was er veel belangstelling voor het huidige functioneren van de Stichting. Al met al een zeer geslaagde gezellige bijeenkomst.