Functieprofiel Intermediair Stichting Leergeld Goirle-Riel


Doelstelling stichting:
Stichting Leergeld Goirle en Riel heeft tot doel kinderen tussen de 0 en 18 jaar, die in gezinnen opgroeien met financiële zorgen, de kans te bieden om mee te doen aan diezelfde activiteiten als leeftijdsgenoten. Stichting Leergeld Goirle en Riel doet dit door deze kinderen financieel te ondersteunen.

 Organisatie:

Stichting Leergeld Goirle en Riel is een vrijwilligersorganisatie met een professionele instelling die bestaat uit een team van circa 20 mensen (bestuur, coördinatoren en intermediairs).

 Kernopdracht:

De intermediair krijgt de cliënten toegewezen door de coördinator. Hij/zij onderhoudt de contacten met de cliënten vanaf de eerste intake tot aan het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt, of tot aan het moment dat financiële ondersteuning niet langer nodig is. Na goedkeuring door de coördinator van deze aspirant-cliënt wordt deze cliënt aan de intermediair toegewezen en is hij/zij de contactpersoon vanuit Leergeld voor deze cliënt.

Alle aanvragen komen via de intermediair bij de coördinator terecht ter beoordeling.

Het profiel van de intermediair wordt onderstaand nader toegelicht aan de hand van de hoofdgroepen:

 1. Taken en verantwoordelijkheden
 2. Kennis en vaardigheden
 3. Persoonlijke competenties

 

 1. Taken en verantwoordelijkheden

Met betrekking tot intermediairs

 • Het begint met een intake van een aspirant-cliënt, teneinde de financiële situatie en de verdere persoonsgegevens te kunnen vaststellen en de eerste aanvragen te definiëren, gebruikmakend van de Lisy applicatie met voldoende argumentatie.
 • Stelt na beoordeling door de coördinator de aspirant-cliënt ervan op de hoogte dat deze als cliënt is aangenomen of niet. Indien aangenomen behoort de nieuwe cliënt tot de groep cliënten van de intermediair.
 • Maakt communicatie afspraken met de cliënt, gedocumenteerd in de cliënteninfo in Lisy.
 • Laat een machtiging tekenen voor de (eventueel toekomstige) participatieregeling van de gemeente.
 • Bespreekt de privacy policy en laat de cliënt en alle kinderen die 16 jaar of ouder zijn tekenen dat zij hiermee akkoord gaan. Zodra een van de jongere kinderen de leeftijd van 16 jaar bereikt, moet dit daarvoor worden herhaald. Scant deze documenten en slaat ze op in het elektronische dossier (Lisy).
 • Definieert zorgvuldig de aanvragen, zodat duidelijk is wat de (financiële) consequenties zijn en er voldoende gegevens beschikbaar zijn van de voorziening gever. De noodzaak ervan voldoende toelichten. Na beoordeling door de coördinator dit terugkoppelen naar de cliënt.
 • Verwijst desgewenst naar andere instellingen voor het verkrijgen van lastenverlichting.
 • Zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van de mogelijkheden die de Stichting biedt.
 • Stuurt zo mogelijk aan op zelfredzaamheid van de kinderen en prikkelt hun interesses door speciale activiteiten aan te bieden. Daarvoor is wel direct contact met de kinderen noodzakelijk.
 • Onderhoudt contact met de cliënt teneinde terugkoppeling te geven over lopende aanvragen en het vroegtijdig detecteren van veranderingen en problemen.
 • Herhaalt periodiek de intake (1 x per 2 jaar) of bij (het vermoeden van) veranderingen in de financiële situatie of samenstelling van het gezin van de cliënt.
 • Distribueert kerstpakketten, gratis kaartjes van voorstellingen en informaties of goederen die voor de cliënten van nut kunnen zijn.

Met betrekking tot de coördinator

 • Informeren van de coördinator over de dagelijkse praktijk van Leergeld.
 • Signaleren van knelpunten en trends in het werk, die veroorzaakt worden binnen en buiten de organisatie.
 • Voorleggen van aanvragen die niet binnen de criteria vallen.
 1. Kennis en vaardigheden
 • MBO werk- en denkniveau
 • Kunnen werken met vrijwilligers in een vrijwilligersorganisatie
 • Sociale en communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met de doelstelling van de Stichting
 • Belangstelling voor de welzijnssector (armoedebeleid)
 1. Persoonlijke competenties
 • Straalt vertrouwen uit en is integer
 • Zelfstandig maar ook goed kunnen werken in teamverband
 • Ervaring met online applicaties en Office 365 (Word en Exel)
 • Flexibel, zowel op het gebied van werkinhoud als ten aanzien van werktijden en dagen
 • Zich in kunnen leven in gezinnen met kinderen die rond moeten komen van een laag inkomen