Het bestuur van de Stichting Goirle Riel is blij dat de verwerving van een nieuw bestuurslid en  2 intermediairs succesvol is afgerond. Wij mogen Mieke Mes als nieuw bestuurslid verwelkomen en Lia Nelis en Niek Hendriks als intermediairs. Zij stellen zich zelf even voor:

Even voorstellen:

Mijn naam is Mieke Mes, geboren en getogen in Goirle en daar nog steeds met veel plezier woonachtig! Mijn werkzame leven is begonnen met het geven van onderwijs aan jongeren en daarna ben ik actief geweest in het provinciale welzijnswerk. Na mijn pensioen ben ik vanaf de start lid geweest van de Participatieraad Goirle (2015) en nadat mijn zittingstermijn eindigde, ben ik op zoek gegaan naar ander maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk: dat heb ik tot mijn genoegen gevonden in een bestuursfunctie bij Stichting Leergeld Goirle-Riel! In het bestuur worden de diverse taken onderling verdeeld en mijn aandachtsgebied betreft vooral het onderhouden van contacten met donateurs/bedrijven en werven van fondsen/donateurs. Ik heb er erg veel zin in om mij in te gaan zetten voor deze aandachtsgebieden, zodat Stichting Leergeld nog meer op de kaart komt te staan bij de inwoners van Goirle en Riel en ieder kind de kansen kan krijgen om mee te doen, zoals ik die ook heb gehad in mijn eigen jeugd!

Mijn naam is Niek Hendriks. Ik woon al heel lang in Goirle en heb altijd bij sociale zaken gemeente Goirle gewerkt. Sinds 2021 ben ik gepensioneerd. Inwoners van Goirle en Riel kunnen door allerlei oorzaken in financiële problemen komen. Als vrijwillig intermediair bij de stichting Leergeld Goirle-Riel hoop ik (samen met de ouders) een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van kinderen. Het “mee kunnen doen” aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes normaal zijn is voor kinderen belangrijk zonder daarbij hinder te ondervinden van financiële beperkingen van ouders. Daar wil ik mee mijn schouders onder zetten.

Mijn naam is Lia Nelis. (Tekst volgt)